Přejít na hlavní navigaci

Kritické myšlení


Dnešní svět je složitý. V obrovských hromadách informačního sena hledáme drobné jehly užitečných, pravdivých informací. K tomu potřebujeme umět kriticky myslet. Kritické myšlení je hodnotící myšlení, snaha vytvořit si co nejobjektivnější, nejpravdivější představu o tom, co se děje kolem nás.  Umožňuje nám položit (si) správné otázky, zjistit si správné informace, správně pochopit jejich obsah i souvislosti.  Učí nás tyto informace objektivně zhodnotit, rozlišit pravdivé informace od nepravdivých, nebo alespoň důvěryhodné od nedůvěryhodných a na jejich základě si vytvořit vlastní odůvodněný názor

Co je kritické myšlení
Čti víc

Co je kritické myšlení

Kritické myšlení je schopnost vytvořit si vlastní názor, založený na odůvodněném přesvědčení a schopnost jeho zdůvodnění a argumentace.

Charakter a kritické myšlení
Čti víc

Charakter a kritické myšlení

Žádný kritický myslitel se – vedle znalosti metod, motivace k přemýšlení, vědomostí z příslušného oboru a zkušeností – neobejde bez některých charakterových vlastností.

Mýty o kritickém myšlení
Čti víc

Mýty o kritickém myšlení

Mýty jsou příběhy, které se tváří, že něco objasňují, ale nepředkládají žádné věrohodné důkazy. Mýty se bohužel nevyhýbají ani našemu tématu kritického myšlení.