Přejít na hlavní navigaci

Kurz Na charakteru záleží

Pojďme společně začít učit ze srdce. Zveme Vás na víkendový kurz Na charakteru záleží.


V Centru rozvoji charakteru jsme přesvědčeni, že na charakteru učitelů a lektorů záleží. Chceme poukázat na skutečnost, že učitelé a lektoři svým žákům nepředávají jen znalosti a vědomosti, ale že na ně působí svými postoji, hodnotami, svou osobností jako celkem. Jsou pro děti vzorem, jsou vychovateli, a mají na děti zásadní vliv. Proto jsme ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořili víkendový kurz "Na charakteru záleží", na který Vás tímto srdečně zveme.
 

Kdo Vás kurzem provede a na co se můžete těšit?


prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Jan Hábl je pedagog a komeniolog, který v současné době působí na Univerzitě Hradec Králové a je také zakladatelem našeho Centra rozvoje charakteru.
 Pro studenty i pro veřejnost přednáší v oborech na rozhraní antropologie, etiky, historie a filozofie výchovy a vzdělávání. Na kurzu vás provede tématem "Na charakteru záleží" a budete s ním hledat odpovědi na otázky: Proč na charakteru záleží? Co je vlastně dobrý charakter? Je dobro učitelné? Jak vychovat dobrý charakter?

 


Mgr. Michal Klapal
Michal Klapal je 
etoped a terapeut orientovaný na lidské vztahy a behaviorální patologii. Ve své práci využívá znalosti z oborů pedagogiky, psychologie a etiky. V kurzu se pod jeho vedením potkáte sami se sebou - jako s člověkem, jako s pedagogem/lektorem. Dotknete se otázek: Kdo jsem? Kdo chci být? Kdo bych měl být? a zaměříte se
 na osobnostní rozvoj a rozvoj komunikačních dovedností, které tvoří důležitý předpoklad charakterové výchovy. Společně s Michalem budete také myslet kritickyDozvíte se, co je to vlastně kritické myšlení, proč je důležité a proč je těžké si ho osvojit, a hlavně někoho naučit. A také si řeknete, jak souvisí kritické myšlení s charakterem.
 


Mgr. Barbara Pospíšilová

Bára Pospíšilová je lektorka, mentorka, skvělá didaktička a metodička, která se zabývá třídním managementem. Společně s Bárou se vydáte na cestu, na které "potkáváte druhé" a podíváte se na svou třídu jako na "posilovnu" charakteru. Také se dozvíte, jak vytvořit třídní klima, které je příznivé pro rozvoj charakteru.
 

Co si z kurzu odnesete?

  1. Základní cíle, principy a metody charakterové výchovy.
  2. Sebereflexi jako přirozenou součást vaší práce.
  3. Návod, jak pracovat s nejistotou vycházející z nedokonalosti člověka jako takového.
  4. Techniky třídního managementu napomáhajícího k utváření klimatu vhodného pro pozitivní kultivaci charakteru.
  5. Souvislosti kultivace kritického myšlení a charakteru a práci s metodou PHD - postoj, hodnocení, dialog.
     

Pro koho je kurz určen?
Pro pedagogy v praxi, studenty pedagogiky, lektory, ale též všechny vychovatele a rodiče, kterým na charakteru svých dětí záleží.

 

Kdy a kde se setkáme?
Kurz proběhne od pátku 24.11.2023 od 17:00 hodin do neděle 26.11.2023 do 13:00 hodin v klášteře v Broumově v opatských freskových sálech.

 

Jaká je časová dotace kurzu?
16 hodin
 

Jaká je kapacita kurzu?
Kurz je určen pro maximálně 25 účastníků.
 

Jaká je cena a co vše je v ní zahrnuto?
Cena na osobu činí 2 900,- Kč a je v ní zahrnuto ubytování na celý víkend přímo v klášteře, celodenní strava a všechny materiály. Kurz je také možné financovat ze šablon.
 

Pojďte se společně s námi naučit, jak ze školy udělat "dílnu lidskosti".
 

Chcete dát vědět o kurzu svým známým nebo kolegům a rádi byste jim zaslali pozvánku? Stáhnout si ji můžete přímo ZDE.
 

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME NAPLNĚNOU KAPACITU KURZU, TAKŽE JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT. POKUD SE MÍSTO UVOLNÍ, DÁME TO VĚDĚT NA NAŠEM FACEBOOKU.
 

Za tým lektorů Centra rozvoje charakteru
Alena Horynová, koordinátorka