Přejít na hlavní navigaci

Výchova charakteru


Charakter chápeme jako celistvý soubor potencialit, rysů či dispozic, které utvářejí morální povahu člověka.

Výchova charakteru usiluje o pozitivní rozvoj tohoto potenciálu. Slovy J. A. Komenského: „znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“.
Výchova charakteru zahrnuje všechny explicitní i implicitní výchovné aktivity, které napomáhají rozvoji kognitivních, afektivních i konativních kompetencí jedince nebo ctností (slovy Aristotelovými).

Proč na charakteru záleží?

Výchova charakteru nebo též charakterová výchova vychází z celostního pojetí člověka a společnosti. Společnosti jako celku se nebude dobře dařit bez dobrých, tj. charakterních jedinců.
Proto společnost, která prospívá, výchovně pečuje o morální charakter svých členů. Péče o charakter vychovávaného je právě tak důležitá jako péče o charakter vychovatele.
Charakterová výchova se odehrává především v rodině, sekundárně v širší komunitě a kultuře, včetně školy, a probíhá po celý život.
Ve škole se výchova charakteru uskutečňuje napříč všemi předměty (i když někde je posílena samostatným předmětem typu etická výchova). Pedagog, ať vyučuje cokoliv, vždy také působí na charakter dítěte.
Otázka tedy nezní "zda" je v edukačním procesu charakter formován, ale "jak" – dělá to rodič, pedagog nebo škola promyšleně, cíleně, organizovaně, nebo nevědomě, reaktivně a nahodile?

Cílem Centra rozvoje charakteru je fenomén charakterového formování tematizovat, studovat a kultivovat. Nejde pouze o rozvíjení individuálního charakteru dětí, žáků a studentů, ale o vytváření institučních, sociálních a kulturních podmínek, které budou prospívat rozvoji lidského potenciálu ve své celistvosti.
 

Co připravujeme:

  1. Kurz charakterové výchovy pro studenty učitelství,

  2. kurz charakterové výchovy pro pedagogy v praxi,

  3. metodické materiály pro učitele a rodiče,

  4. odborné konference a sympozia k problematice charakterové výchovy,

  5. popularizační a vzdělávací akce pro veřejnost,

  6. ocenění Golden Heart.

Jan Hábl: Vzdělání, které má budoucnost
Čti víc

Jan Hábl: Vzdělání, které má budoucnost

VIDEO: Komenský důkladně promýšlel otázky jako: Co je cílem vzdělání? Co je obsahem? Jakou metodou vzhledem k povaze člověka? Proč vlastně potřebujeme jakékoliv vzdělávání? Málo kdo to v dějinách promyslel tak důkladně.