Přejít na hlavní navigaci

Etická výchova


Dobré školy a dobří učitelé vždy dokázali rozvíjet mravní stránku osobností žáků a studentů. Činili tak mnohdy intuitivně s citem pro individuální zvláštnosti svých svěřenců. Současná doba léty zaběhlé osvědčené výchovné postupy k mladé generaci změnila, rozkolísala a sama se stala „tekutou“ (Z. Bauman). Spolu s informačním boomem daným rozvojem moderních komunikačních technologií se zvýšila míra znejistění v dříve relativně přehledných dimenzích dobro – zlo, pravda – lež, altruismus – egoismus, právo – bezpráví atd., a tak dnes nestačí předávat pozitivní hodnoty pouze epizodicky a nesoustavně.  Charakter dětí a mládeže je třeba rozvíjet koncepčně, promyšleně, inovativně. Nicméně v souladu s humanistickými a staletími ověřenými ideály naší civilizace. Jednou z propracovaných variant rozvoje mravní stránky žáků je níže představený a u nás vyzkoušený model etické výchovy.