Přejít na hlavní navigaci

O nás


„Na charakteru záleží - character matters“

Centrum pro etiku a rozvoj charakteru (CERC) bylo založeno 1. 1. 2021 při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Královéhradeckým krajem.

Jeho cílem je tematizovat, kultivovat a posilovat myšlenku celostního formování charakteru.

Naše Centrum chce spojovat všechny, kteří jsou přesvědčeni, že i dnes – a zejména dnes – na charakteru záleží. Slovy Komenského, že je třeba „znát dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“.

Platí to nejenom ve vzdělávání, ale též v každodenním životě, v politice, v podnikání, v mediích i mezilidských vztazích obecně.

Charakter chápeme jako celistvý soubor rysů či dispozic, které utváří celkový morální profil každého člověka. Proto jako nedílnou součást charakterové výchovy rozumíme nejen rozvoj morálně-volních kompetencí, ale též kritického myšlení.

Inspirujeme se u zahraničních institucí s obdobným zaměřením a budujeme síť odborníků i organizací, kterým na charakteru záleží. Pořádáme výchovně-vzdělávací, vědecko-výzkumné a popularizační aktivity pro studenty, učitele i veřejnost. Vyjadřujeme se k aktuálním etickým tématům ve společnosti.

Máte stejné cíle? Zajímá vás etika, etická výchova, výchova k charakteru? Přidejte se k nám. Pište na info@cerc.cz.