Přejít na hlavní navigaci

Mgr. Irena Loudová, Ph.D.

VŠ pedagožka, pečovatelka o pluralitu vzdělávacích cest


 

Výchova mladé generace mě vždy zajímala. Vybrala jsem si proto učitelské povolání a absolvovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor český jazyk – výtvarná výchova. Od roku 1984 jsem pracovala jako učitelka základní školy, později jsem zastávala funkci výchovné poradkyně a následně jsem byla zástupkyní ředitele školy. Působila jsem zároveň jako fakultní učitelka a externí vyučující na PdF UHK. Od roku 2006 jsem v roli odborné asistentky na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK. Ústředním tématem mého badatelského zájmu jsou pubescenti, jejich rodiče a učitelé (publikace Rodina jako základ morálky a občanských postojů dětí). Zajímají mě rovněž různorodá lingvistická témata (Lexikální stopa pojmu rodina), ráda odpočívám u četby knih a obdivuji umělecká díla všeho druhu. Jsem matkou dvou dcer a babičkou tří vnoučat a stav morálky v naší vlasti mi není lhostejný. Proto budu ráda přispívat k naplnění cílů organizace CeRC.