Přejít na hlavní navigaci

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

psycholog morálky, emeritní děkan Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové


Jmenuji se Pavel Vacek, jsem emeritní děkan Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. V současnosti působím na Katedře pedagogiky a psychologie téže fakulty. Primárně se zabývám psychologií morálky a etickou výchovou, neboť jsem přesvědčen, že „vzdělávat lidi intelektuálně, ale nikoliv morálně znamená hrozbu pro společnost“ (Th. Roosevelt)

Této hrozbě je třeba aktivně čelit. I proto máme Centrum rozvoje charakteru, spolupracujeme v projektu Podpory etického vzdělávání s Královéhradeckým krajem a vyvíjíme všestrannou snahu v rozvíjení mravní stránky mladé generace především skrze přípravu učitelů v etické výchově a výchově charakteru na naší pedagogické fakultě.

Uvádím dva citáty Václava Havla, s kterými se dlouhodobě ztotožňuji a považuji je zejména v dnešní době za velmi aktuální: „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ a „Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.“ Výrazem nelhostejnosti a „nezavýrání očí“ před pestrostí světa jsou mimo jiné i mé publikační aktivity (výběr):

Vacek, P. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-257-7

VACEK, P. Morální gramotnost a proces internalizace mravních norem. In Kalisky, J. (Ed.) Dobro a zlo, alebo o morálke. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, 2013, s. 10–19. ISBN 978-80-557-0538-5

VACEK, P. Education for active goodness. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2016, Vol. 6, Volume 6, Issue 1-2, Pages 33 – 38. ISSN 2453-7829

VACEK, P. Výchova k dobru a dobro ve výchově. In: VACEK, P., VRABCOVÁ, D., MANĚNOVÁ, M. (Eds.) Výchova k dobru. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 6 – 10. ISBN 978-80-7435-661-2

VACEK, P. Jednou „budem“ dál… Ale kde? Co učit a naučit naše děti. Bílek, M. a kol. Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 22 – 34. ISBN 978-80-7435-755-8.

VACEK, P., ŠINDELKOVÁ, K. Učitel jako morální autorita. In: Sborník Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Banská Bystrica: Belianum, 2016, s. 33 – 45. ISBN 978-80-557-1167-6