Přejít na hlavní navigaci

Jan Školník, MBA

podnikatel, filantrop, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska


 

S manželkou žijeme v Broumově, kde vychováváme tři děti. Kromě toho, že s bratrem vedu globálně působící rodinnou firmu HOBRA-Školník, snažím se podílet na rozvoji regionu, kde žijeme a podnikáme. S mojí ženou Marcelou jsme v roce 2004 založili Agenturu pro rozvoj Broumovska – neziskovou organizaci, se kterou se podílíme se na projektech v oblastech kultury, vzdělávání, cestovního ruchu, komunitního i strategického rozvoje, podporujeme investice do regionu a také pečujeme o historické dědictví, kde je největším projektem správa národní kulturní památky kláštera v Broumově.

Ve svých filantropických aktivitách se vedle regionálních projektů věnuji především umění, vědě a rozvoji občanské společnosti. Aktivně se zamýšlím nad fungováním společnosti a jednotlivce v ní; zajímají mě otázky svobody, tvořivosti a odpovědnosti jednotlivců vůči celé společnosti. To mě vedlo k podpoře Centra rozvoje charakteru, které vnímám jako důležitou součást hlubší diskuse o kultuře našeho soužití. Přál bych si, aby část aktivit centra mohla probíhat právě v Broumově, městě, kde je jedna z nejstarších českých škol, a kde po staletí působil řád benediktinů.