Přejít na hlavní navigaci

Komenského metoda výchovy k dobru

Na charakteru záleží: Komenského unikátní metoda výchovy k dobru.

Oslava 430. výročí narození Jana Amose Komenského.


Naučit dítě číst, psát, počítat nebo kotoul letmo představuje určité didaktické umění ze strany učitele. Současná pedagogika je v tomto ohledu značně pokročilá. Co ovšem pedagogice dělá problém, je učení dobru, výchova charakteru. Odnepaměti, ale dnes zvlášť. Teoreticky víme, že ve vzdělávání nejde pouze o předávání poznatků, ale též o formování morálně-volní složky osobnosti. Umíme to ale? Jde to vůbec? Existuje na to nějaká metoda?

Komenský považoval formování charakteru za jednu z nejdůležitějších kapitol veškerého vzdělávání, protože „člověk učený, ale nemravný jest břemenem země“, říká ve Velké didaktice. Následující video série předkládá stručný souhrn Komenského jedinečné metody, která si klade za cíl „vzdělávati celého člověka“, tak aby „znal dobré, chtěl dobré a konal dobré, a to i když se nikdo nedívá“.
 

Komenského metoda výchovy k dobru - intro
Víte, že v březnu 2022 to bude 430 let od Komenského narození? Tímto oslavujeme.

Komenského metoda výchovy k dobru - Proč na charakteru záleží?
Proč na charakteru záleží? Uvidíte, že Komenského odpověď je geniální.

Komenského metoda výchovy k dobru - Autorita
Dobrý charakter nevychováte bez dobré autority. Jak se pěstuje?

Komenského metoda výchovy k dobru - Svoboda
Dobrý charakter je svobodný charakter. Jak vychovávat ke svobodě?

Komenského metoda výchovy k dobru - Návyk(y)
Dobrý charakter předpokládá dobré návyky. Skrze návyky se dobro v člověku zabydluje - původní význam slova "habitus" je obydlí. Jak se učí dobrým návykům?

Komenského metoda výchovy k dobru - Informace
"Jakmile to rozoumek dovolí", říká Komenský, je třeba s dětmi o dobru mluvit, dodat fakta, data, informace. Říci jim, jak se věci mají. A také, jak mají být. Dobrý charakter je charakter poučený. Informovaný. Opakem je morální ignorant.

Komenského metoda výchovy k dobru - Hravost
Hra je dětem přirozená. A Komenský to ví. Učit se dobru může být radost.

Komenského metoda výchovy k dobru - Přirozenost
„Násilí budiž vzdáleno.“ Výchova k dobru má být dle Komenského přirozená, harmonická, nenásilná.

Komenského metoda výchovy k dobru - Pokání
Nikdo není dokonalý. Všichni chybujeme, selháváme, hřešíme. Proto je třeba naučit (se) pokání.

Komenského metoda výchovy k dobru - Vzor
Být vzorem - zřejmě nejobtížnější pedagogická zásada výchovy charakteru.