Přejít na hlavní navigaci

Přihláška a informace ke členství

Chcete se stát členy Platformy? Zde naleznete všechny potřebné informace.


Vážení zájemci o členství v Platformě pro výchovu charakteru,

velice děkujeme, že se chcete stát našimi partnery v oblasti výchovy charakteru, hodnot, ctností a etiky. V tomto dokumentu naleznete základní informace o Platformě.

Platforma pro výchovu charakteru vznikla pod záštitou Centra rozvoje charakteru, z. ú., jehož cílem je kultivovat a rozvíjet koncepci celostního formování charakteru člověka. Centrum propojuje a sdružuje všechny (jednotlivce i organizace), kterým na rozvoji charakteru záleží.

Charakter chápeme jako celistvý soubor vlastností, podnětů, rysů, dispozic a podmínek, které utvářejí etickou povahu člověka a formuje se především skrze výchovu v rodině, škole a vrstevnické skupině. Vycházíme z celostního pojetí člověka a společnosti: společnosti jako celku se nebude dobře dařit bez dobrých, tj. charakterních jedinců. Proto neusilujeme pouze o rozvíjení individuálního charakteru člověka (dětí, žáků a studentů), ale o vytváření institučních, sociálních a kulturních podmínek, které prospívají celkovému rozvoji lidského potenciálu.

Platforma pro výchovu charakteru je metodický, iniciační, koordinační a podporující orgán. Členy Platformy jsou organizace a fyzické osoby (většinou odborníci), kteří se zabývají problematikou celostního formování charakteru člověka.

V Platformě vytváříme prostor, kde si členové můžou předávat své zkušenosti a sdílet osvědčené postupy, společně reagovat na výzvy, které vnímáme jako potřebné a důležité k řešení.

Tento prostor má podobu jednak výroční konference, na které můžeme společně reflektovat důležitá témata a která je pro členy Platformy zdarma. Členové také 2–3 x ročně dostávají newsletter o dění v Platformě, u kterého se aktivně podílí na tvoření obsahu. Přispíváme také do časopisu Gymnasion do nově vznikající sekce zabývající se charakterovou výchovou.

Členové také mohou navrhnout ze svých řad kandidáty do Rady Platformy, která je jedním z orgánů Centra rozvoje charakteru. Má maximálně 10 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni správní radou na návrh Platformy pro výchovu charakteru.

Zájemci o členství vyplní "Formulář pro zájemce o členství". Od registrace formuláře ředitelkou běží zkušební doba jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku správní rada Centra rozvoje charakteru potvrdí nebo odmítne členství v Platformě.

Při vstupu do Platformy se hradí vstupní poplatek, který se po roce čekatelství mění na členský a je stanoven v této výši:

  • studenti do 26 let: 1.000, - Kč
  • fyzické osoby: 5.000, - Kč
  • právnické osoby: 10.000, - Kč

Poplatek pro členství v dalším roku je splatný nejpozději k 31.12. předcházejícího roku a neuhrazení členského poplatku může být důvodem vyloučení z Platformy pro výchovu charakteru.

Chcete se stát součástí Platformy? Pak napište na e-mail barbora.bacikova@cerc.cz, kde s Vámi vyřídíme vše potřebné.
 

Těšíme se na Vás!
 

za Centrum rozvoje charakteru, z. ú.

Mgr. Barbora Bačíková