Přejít na hlavní navigaci

Přednáška: Péče o charakter v míru i válce

Přednáška s diskusí, 19.5.2022 Broumov


„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena,“ říká Komenský v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Jak si uchovat lidskost v době války? Jak pečovat o lidský charakter a hodnoty, které jsou míro-tvorné? Co nás učí válka o našem lidství? Co nás učí válka o míru? Je válka nutná, aby byl mír? Jak souvisí mír s výchovou?
 
Toto jsou otázky, na které jsme hledali odpověď 19.5.2022 v broumovském klášteře. Přednášku a diskusi vedl prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové a zakladatel Centra rozvoje charakteru.
 
Záznam z přednášky naleznete zde: https://youtu.be/ACEoBUBHHrU 
 
Akce byla společnou iniciativou Centra rozvoje charakteru a projektu Broumovské diskuse (www.broumovskediskuse.cza konala se díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ.