Přejít na hlavní navigaci

Golden Heart

Aktivita Golden Heart je určena školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.


Aktivita Golden Heart zahájí ve školním roce 2022/2023 již svůj druhý ročník. Aktivitu realizujeme v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (IKAP II). Jedná se o další z našich aktivit na podporu etiky, etické výchovy a výchovy charakteru, na kterých Královéhradecký kraj spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Centrem rozvoje charakteru.
 

…blíže o Golden Heart

Na konci každého školního roku obvykle získávají uznání žáci a studenti, kteří reprezentovali školu ve sportovních či oborových soutěžích nebo kterým se podařilo dosáhnout mimořádných studijních výsledků. Golden Heart představuje důležité doplnění a zároveň protiváhu této tradice. Jedná se o nevýkonovou aktivitu, která akcentuje mezilidské hodnoty. Umožňuje zaměřit pozornost a zcitlivět školní komunitu (pedagogy, žáky i rodiče) vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je. Na rozdíl od projevů problémového chování, které přirozeně poutá pozornost a generuje potřebu reagovat, vyžaduje „všímavost“ vůči nezištně správnému chování vědomou pozornost. Smyslem aktivity je hledat a zviditelňovat projevy dobrého charakteru, jako je pomoc, prosociální jednání apod.

Myšlenka aktivity vychází z předpokladu důležitosti práce s pozitivními příklady.

Aktivita je určena základním a středním školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.
 

Jaké jsou přínosy účasti na aktivitě pro školu?

  • Škola tématizuje své hodnoty ve vzdělávání dětí,
  • vytváří možnost k uznání kvalit, které jsou dosažitelné pro kohokoliv,
  • otevírá prostor pro diskusi o hodnotách se žáky a studenty.

Koncept aktivity Golden Heart nevytváří nové složité „systémy“, ale čerpá z toho, co se již přirozeně děje. Pro školu představuje minimální administrativní a organizační zátěž.
 

Jak to bude probíhat?

  • Zájemce prosíme o přihlášení školy do 31. srpna 2022.
  • Na začátku září 2022 obdržíte podrobnější informace určené k předání Vašim učitelům.
  • V průběhu září a října 2022 Vás navštíví metodik, se kterým projednáte zapojení do projektu a předá Vám plakát pro seznámení žáků.
  • V dubnu 2022 Vás požádáme o finální nominace žáků, na základě kterých Vám poskytneme ceny pro žáky.
  • Na konci školního roku 2022/2023 každá škola ocení vybrané žáky v rámci svých zvyklostí.

Formulář na přihlášení Vaší školy naleznete zde.


Garanti aktivity jsou:

Mgr. Michal Klapal
michal.klapal@cerc.cz
732 127 053

Mgr. Zuzana Kocourková
zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz
725 542 596

Nejjednodušší věci bývají mnohdy nejefektivnější. Získáte od nás všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli přenést smysl a záměr této příležitosti k Vašim pedagogům a pedagogové k dětem.
 

Informační leták o Golden Heart ke stažení