Přejít na hlavní navigaci

Golden Heart

Aktivita Golden Heart je určena školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.


Na konci každého školního roku obvykle získávají uznání žáci a studenti, kteří reprezentovali školu ve sportovních či oborových soutěžích, nebo kterým se podařilo dosáhnout mimořádných studijních výsledků.
Golden Heart představuje důležité doplnění a zároveň protiváhu této tradice. Jedná se o nevýkonovou aktivitu, která akcentuje mezilidské hodnoty. Umožňuje zaměřit pozornost a zcitlivět školní komunitu (pedagogy, žáky i rodiče) vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je. Myšlenka aktivity vychází z předpokladu důležitosti práce s pozitivními příklady.

Aktivita je určena školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.
 

Přínosy účasti na aktivitě pro školu:

 • škola tématizuje své hodnoty ve vzdělávání dětí
 • přispívá k pozitivní kultivaci školního klimatu
 • vytváří možnost k uznání kvalit, které jsou dosažitelné pro kohokoliv
 • otevírá prostor pro diskusi o hodnotách se žáky a studenty
 • nevytváří složitě nové „systémy“, ale čerpá z toho, co se již přirozeně děje
 • minimální administrativní a organizační zátěž

Na rozdíl od projevů problémového chování, které přirozeně poutá pozornost a generuje potřebu reagovat, vyžaduje „všímavost“ vůči nezištně správnému chování vědomou pozornost. Smyslem aktivity je hledat a zviditelňovat projevy dobrého charakteru, jako je pomoc, prosociální jednání apod., kdy se může jednat jak o dlouhodobé prokazování dobrého charakteru, tak o jednorázový čin, který bude svým rozsahem či dopadem mimořádný a nad rámec běžné mezilidské slušnosti. Aktivita má individuální a institucionální úroveň. Chceme ocenit jak žáky, tak školy, které se věnují rozvoji jejich charakteru.
 

Jak to bude probíhat?

 • Zájemce prosíme o přihlášení školy do konce června 2021.
 • ​Na konci srpna obdržíte podrobnější informace, určené k předání Vašim učitelům během přípravného týdne. Všechny učitele požádáme, aby si více všímali chování žáků, které zaslouží ocenění.
 • V průběhu září Vás navštíví metodik, se kterým projednáte zapojení do projektu a předá Vám propagační materiály pro seznámení žáků.
 • V dubnu 2022 Vás požádáme o nominace žáků.
 • V červnu 2022 se uskuteční slavnostní vyhlášení jednotlivců v rámci škol a škol v rámci kraje.

Mgr. Michal Klapal
michal.klapal@cerc.cz
732 127 053

Mgr. Zuzana Kocourková
zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz
725 542 596

Nejjednodušší věci bývají mnohdy nejefektivnější. Získáte od nás všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli přenést smysl a záměr této příležitosti k Vašim pedagogům a pedagogové k dětem.

Informační leták o Golden Heart ke stažení