Přejít na hlavní navigaci

Konference Na charakteru záleží


Konference se koná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II  dne 1. prosince 2021. 


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na konferenci s názvem Na charakteru záleží, která se koná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II a pořádá ji Centrum pro etiku a rozvoj charakteru (CERC) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Agenturou pro rozvoj Broumovska a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Cílem centra i konference je spojovat akademický svět s odborníky z praxe v oblasti etické a charakterové výchovy.

Termín: 1. prosince 2021
Místo: Hradec Králové

Téma konference:
Na charakteru záleží. Bez dobrých jedinců není dobrá společnost. Morálně kvalitní společnost předpokládá morálně rozvinutý charakter jedinců, ze kterých se skládá.
V rámci konference chceme diskutovat možnosti a výzvy rozvoje etické a charakterové výchovy v ČR a hledat odpovědi na otázky:
                   1. Záleží na charakteru člověka ve vzdělávání, výchově a školství? Jak?
                   2. Záleží na charakteru člověka ve zdravotnictví? Jak?
                   3. Záleží na charakteru člověka v byznysu? Jak?
                   4. Záleží na charakteru člověka v politice? Jak?

V rámci konference usilujeme o co nejužší propojení teorie a praxe a očekáváme také etickou reflexi dopadů krize způsobené onemocněním Covid-19 na výše zmíněné oblasti.

Komu je konference určena:
Pedagogové, učitelé a lektoři etické výchovy, filosofové a vůbec všichni, kterým na charakteru záleží.

Co bude výstupem:
Recenzovaný sborník. Vybrané příspěvky budou prezentovány v rámci konference. Všechny příspěvky schválené redakční radou budou publikovány ve sborníku.

Přihlášky:
Registrujte se prosím na na tomto odkazu.
Účast na konferenci je bezplatná. Program konference bude upřesněn v říjnu 2021.

Pokyny pro autory