Přejít na hlavní navigaci

Edukace bez indoktrinace

Důležité téma, které bylo předmětem stejnojmenné konference, která se konala 20.4.2023 v Hradci Králové.


Indoktrinace - téma, které je ve všech formách výchovy velmi důležité, ale kterému se v českém prostředí nevěnuje dostatek pozornosti. Je to také téma, které bylo předmětem konference s názvem "Edukace bez indoktrinace", která se uskutečnila 20. dubna 2023 na krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Jako hlavní řečníci vystoupili např. novinářka Alexandra Alvarová, která se zabývá politickou komunikací a online propagandou, Jiří Padevět, český spisovatel a nakladatel, Jan Hábl, komeniolog, profesor na UHK a zakladatel Centra rozvoje charakteru, Karel Rýdl, profesor Univerzity Pardubice zabývající se tématy výchovy a vzdělávání, Pavel Vacek, vysokoškolský učitel UHK, psycholog a docent pedagogiky a další.

Na konferenci jsme se dozvěděli, co vlastně indoktrinace znamená, jestli je možné vychovávat bez toho, aniž bychom druhého indoktrinovali, a jestli je indoktrinace vždy špatná, nebo je v některých případech i potřebná. Také jsme dostali tipy, jak eliminovat negativní dopady indoktrinace, ve které jsme byli vychovávaní.

Děkujeme Královéhradeckému kraji a projektu IKAP II za uspořádání této velmi důležité konference a všem přednášejícím za podnětné příspěvky.